Ιδού λοιπόν το Seven Churches που ουσιαστικά γέννησε ένα ολόκληρο είδος, το Death Metal.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

DONATIONS/ΔΩΡΕΕΣ

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤO BRUTALVIEW

Amount